Słownik pojęć stosowanych w architekturze oraz budownictwie

 
ocena: 3.5 (202)

22.08.2016, 12:51

Polskie kościoły są niedocenianym elementem 'Solidarności'

...czyli cudze chwalicie, swojego nie znacie.

 
ocena: 3.5 (856)

27.08.2015, 14:53

Żebro przewodnie

Żebro przewodnie – żebro sklepienne będące w planie linią prostą, biegnące przez całą długość nawy i łączące najwyższe punkty sklepienia.

 
ocena: 3.5 (813)

27.08.2015, 14:51

Żebro (architektura)

Żebro – pojęcie to w budownictwie i architekturze ma kilka znaczeń:

 
ocena: 3.6 (605)

27.08.2015, 14:50

Zwieńczenie

Zwieńczenie – ogólne określenie każdego najwyżej położonego fragmentu budowli; element architektoniczny lub rzeźbiarski zamykający budynek lub artystyczny wyrób rzemieślniczy (również element zamykający ołtarz).

 
ocena: 3.4 (588)

27.08.2015, 14:48

Złącza ciesielskie

Złącza ciesielskie – sposób łączenia w konstrukcjach drewnianych elementów współpracujących ze sobą. Tradycyjnie wykonywane bez użycia gwoździ, niektóre złącza wzmacniane były drewnianymi dyblami. W zależności od ustawienia łączonych elementów względem siebie można wyróżnić:

 
ocena: 3.4 (639)

27.08.2015, 14:46

Ziggurat

Zig(g)urat, zik(k)urat (sum. u6.nir; akad. ziqqurratu poch. od czasownika zaqāru – budować wysoko; asyr. siqqurratu) – charakterystyczna dla architektury sakralnej Mezopotamii wieża świątynna o zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach.

 
ocena: 3.3 (621)

27.08.2015, 14:44

Ząbki (architektura)

Ząbki (architektura) – motyw ornamentalny w kształcie pasa złożonego z wystających, prostopadłościennych elementów. Stosowany na spodzie gzymsu w porządku jońskim, korynckim, toskańskim. W ornamentyce nowożytnej przejęty od renesansu. Czasem występował poza belkowaniem. Wykonywany był w drewnie, kamieniu, stiuku, naśladowany też w malarstwie iluzjonistycznym